INTERWENCJA KRYZYSOWA I COACHING - kryzysy emocjonalne - sesje

Coaching kryzysowy i kryzysy emocjonalne oraz rozwojowe są bardzo blisko siebie i mają ze sobą wiele wspólnego.

Praca w tej tematyce jest niezwykle istotna. Rozwój, sam w sobie bywa bolesnym procesem psychicznym, wyzwaniem dla jednostki. Dzięki niemu można poznać siebie wewnątrz i na zewnątrz w zupełnie innej, silniejszej wersji.
Podejście i znajomość tematyki, w której się specjalizuję opieram na wykorzystywaniu wiedzy i doświadczenia w usprawnianiu lub budowaniu nowej rzeczywistości z osobą, która tego potrzebuje.

Model pracy opiera się na zagadnieniach i wiedzy z działu interwencji kryzysowej oraz coachingu klasycznego. Połączenie to wynika z umożliwienia i wsparcia człowieka w kryzysie, który nie jest w stanie sięgać po swoje zasoby z powodu bycia zdominowanym trudną sytuacją, z której może nie widzieć wyjścia. Dlatego w tym momencie klasyczna metoda pracy na zasobach jest drogą działań bardziej szkodzącą niż pomocną.
Coaching kryzysowy tworzy przestrzeń dla osoby będącej pomiędzy trudem bycia w emocjonalnym zgiełku a potrzebą znalezienia z niego wyjścia. Zrozumienie siebie, spojrzenie z innej perspektywy na sytuację i własną rzeczywistość oraz pomyślenie o tym co dalej można zrobić. Bardzo trudno osiągnąć taki stan będąc przytłoczonym i zdominowanym przez chaos.

Kryzys, emocje w kryzysie

Emocje w kryzysie, Stres zawodowy, Wypalenie

Pierwsze etapy pracy skupiają się głównie na uwalnianiu i odbarczaniu ciężkiego doświadczenia. W momencie przełomowym, gdy uda się usunąć lub rozwikłać negatywne konsekwencje stanu w jakim znalazła się osoba, rozpoczynamy pracę na zasobach. Używamy tych, które już są, jak i takich, które nie zostały dotąd odkryte lub z jakiegoś powodu pozostawały uśpione.
Każdy kryzys czy to emocjonalny czy rozwojowy potrafi dać się człowiekowi mocno odczuć. Może doprowadzać życie w jednej lub nawet kilku płaszczyznach funkcjonowania do stanu trudnego lub nawet poczucia bycia na krawędzi.

Kryzysy emocjonalne i rozwojowe dotyczą każdego człowieka. Bywa jednak tak, że niektóre osoby mogą sobie z nimi łatwiej poradzić. Inni zaś nie zdają sobie sprawy co się z nimi dzieje i potrzebują wsparcia, uwolnienia nadmiaru nazbieranych wątpliwości czy negatywizmów, zrozumienia procesów jakie zachodzą w nich i wokół nich.

 

Coaching Kryzysowy - Związki, Komunikacja W Relacjach, Rozwód.

 

Człowiek rozwija się poprzez procesy zachodzące w jego wnętrzu, interakcje oraz interpersonalne reakcje z otaczającym go światem i ludźmi. To one napędzają potrzebę zaspokajania wymogów rozwijającej się osoby.

Dlatego właśnie para i rodzina, w których rozpoczyna się życie każdego człowieka, jest tak ważna i istotna dla wewnętrznego i zewnętrznego świata, dla dobrego rozwoju pojawiającego się w nim dziecka i jego obrazu pary rodzicielskiej w przyszłości.

Ludzie biorący udział w tworzeniu rodziny czy to poprzez małżeństwo, sakramentalne „tak” czy też w inny sposób, pozostają w centrum życia rodzinnego.
To para tworzy, kształtuje, reguluje procesem pomiędzy sobą oraz tym co wypracują. Robią to we dwoje, nawet jeśli którejś ze stron wydaje się, że nic nie robi lub nie ma na nic wpływu.
Strudzeni, zawiedzeni, rozgoryczeni ponownymi próbami ratowania związków, relacji, małżeństwa ludzie nieraz potrzebują spojrzenia z innej perspektywy na siebie i swój świat, na świat partnera, na sytuację w jakiej się obecnie znaleźli, na usprawnienie komunikacji czy tez odświeżenie swojej relacji, która została przygnieciona nadmiarem obowiązków i codzienności.

Wiola Jodłowska

Psychotraumatolog, Psycholog i Interwent Kryzysowy. Członek Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego. Specjalizuje się w pracy z klientami cierpiącymi na chroniczne stany stresowe oraz klientami znajdującymi się w kryzysach emocjonalnych.

Polub Mojego Fanpage

Poza Granicami Wioletta Jodłowska | Chorwacka 44, 51-107 Wrocław | tel:. 531 628 643 | E-mail: viola.jodlowska@gmail.com