OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez – POZA GRANICAMI Wioletta Jodłowska – Psychotraumatolog, Coach kryzysowy.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO),POZA GRANICAMI Wioletta Jodłowska, Psychotraumatolog, Coach kryzysowy informuje, że:

  1. Administratorem jest POZA GRANICAMI Wioletta Jodłowska, Psychotraumatolog, Coach kryzysowy, Wroclaw ul.Chorwacka 44/20. Tel 531628643, adres email : wiola.jodlowska@gmail.com
  2. Istnieje możliwość kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych poprzez adres email: wiola.jodlowska@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), w celu realizacji umowy w zakresie korzystania z usług terapeutycznych oraz coachingowych(otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczącej planowanych wizyt jak również materiałów terapeutycznych).

4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w realizacji celu wskazanego w pkt 3.

5. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu realizacji umowy, aż do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń – 3 lata.

6. Dane osobowe nie są profilowane.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

8. Osoba powierzająca dane ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”),

e) wycofania zgody w dowolnym momencie,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.