Wiola Jodłowska - Psychotraumatolog,  Interwent Kryzysowy 

Nazywam się Wioletta Jodłowska.

Ludzki umysł, umiejętności, możliwości, zasoby oraz zdolności, nieodkryte treści, niezwykłość zamknięta w człowieku. Odkrywanie, uświadamianie, przekształcanie, zauważanie i poznawanie siebie na nowo - to pasja, która mnie prowadzi.

Ukończyłam:

FPCP Gdańsk Psychotraumatologia we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium - 4,5 letnia szkoła psychotraumatologii, w nurcie psychodynamicznym.  Zdany egzamin w X.2022 nr certyfikatu 110923 z kodem zawodu 229910. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Polskiej Radzie Psychoterapii z zrzeszenia Polskiej Federacji Psychotraumatologii.

SWPS Wrocław - Psychologia(trakcie - psychologia kliniczna)

Interwencja Kryzysowa - Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Studium Obserwacji Niemowląt ( w trakcie) - Gdańsk

Akademia Coachingu Kryzysowego oraz Biznesowego - Warszawa

TSR (Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach)  I i II stopień w pracy z klientami z objawami depresyjnymi.

Diagnostyka Zaburzeń Dysocjacyjnych TESTY TADS-1 -  Katowice

 

Gdański Ośr. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - szkolenie : Współuzależnienia

 

.

Doświadczenie traumatyczne dzielimy na dwie różne grupy, z którymi człowiek może się mierzyć.

Pierwsza, opisywana w psychiatrii oraz DSM czy ICD to incydentalne doświadczenie wypadku komunikacyjnego, napaści agresywnej (seksualnej), bycia zakładnikiem, weteranem wojennym.

Druga grupa silnie wiążąca objawy traumy to system rodzinny, w którym w dzieciństwie dochodziło do wielkich zaniedbań, uzależnień, opuszczenia, przemocy (fizycznej, psychicznej, finansowej). W tę grupę wchodzi również nazbyt rozwinięta nadopiekuńczość, uniemożliwiająca rozpoczęcie dorosłego, odpowiedzialnego życia.

Wiele osób doskonale wie, że za  uśmiechem na twarzy często kryje się rozpacz. Niezrozumienie, samotność, rozstania, trudne doświadczenia, przemoc to częste problemy, z którymi trzeba się mierzyć.

Wypracowanie nowych metod radzenia sobie w tak trudnych sytuacjach uwalnia od presji, z jaką przychodzi się mierzyć w stanach kryzysów emocjonalnych, traumy, depresji.

Zgłębiam wiedzę w obszarów trudnych doświadczeń życia człowieka, począwszy od wczesnodziecięcych zaburzeń więzi,  nastoletnich doświadczeń oraz ich wpływu na dalszy rozwój człowieka oraz konsekwencji jakim stawia czoło  w dorosłości.

Zapraszam osoby borykające się z problemami traum, kryzysów emocjonalnych, doświadczeń przemocy fizycznej, emocjonalnej, objawami depresji, dysocjacji, zaburzeń odżywiania.

Sesje Interwencyjne w zakresie pracy z rodzicami, którzy przechodzą stres rodzicielski, zarówno macierzyński jak i ojcowski.

Moje Specjalizacje:

SPECJALIZACJA:

COACHING KRYZYSOWY  -

STRATA I ŻAŁOBA

PRZEMOC, MOBBING, STALKING

PSYCHOTRAUMATOLOGIA  - DOŚWIADCZENIE TRAUMY,  DEPRESJA, PTSD, ZABURZENIA DYSOCJACYJNE, DID.

Testy TADS dla osób borykających się z problemem zaburzeń dysocjacji lub DID.

 

 "Czy mogę być wystarczająco dobrym rodzicem?" - o połączeniu z dzieckiem, rozumieniu jego perspektywy, przestrzeni.

Osoby potrzebujące konsultacji w tym temacie zapraszam do kontaktu.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się, czy rzeczywiście mogę Ci pomóc, zawsze możesz umówić się na konsultację ze mną.  Możesz również zapisać się na jedno z cyklicznie organizowanych przeze mnie szkoleń online.

Wystarczy, że klikniesz w jeden z przycisków znajdujących się poniżej:

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA BEZPŁATNYM SZKOLENIU ONLINE

Już 23 września o godzinie 20.00 poprowadzę bezpłatne szkolenie online pt:"xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx"

Zarezerwuj Swoje Miejsce

UMÓW SIĘ NA  KONSULTACJĘ ZE MNĄ!

Masz problem? Zastanawiasz się, czy rzeczywiście mogę Ci pomóc? Umów się na konsultację ze mną!

Dowiedz Się Więcej >

Wioletta Jodłowska

Psychotraumatolog, Coach i Interwent Kryzysowy. Specjalizuje się w pracy z klientami cierpiącymi na kryzysy emocjonalne, doświadczenia przemocy - w tym traumy relacyjnej i zdarzeniowej. Pomaga osobom borykającym się z lękiem, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami dysocjacyjnymi.

Polub Mojego Fanpage

Poza Granicami Wioletta Jodłowska | Legnicka 59a,  Wrocław | tel:. 531 628 643 | E-mail: viola.jodlowska@gmail.com